Nawet 2 miliony jednorazowego dofinansowania w ramach Funduszu Dostępności

Maksymalnie 2 miliony złotych może wynieść jednorazowe dofinansowanie z Funduszu Dostępności dla podmiotów, które muszą dostosować swoje budynku do potrzeb osób niepełnosprawności. Jeszcze w styczniu ruszy nabór projektów do sfinansowania.

Do dyspozycji jest 30 milionów złotych – umowa w tej sprawie została podpisana między Polską Fundacją Przedsiębiorczości a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

– Poszerzamy naszą działalność w 2021 roku o nowe produkty skierowane do zupełnie innego spektrum beneficjentów. Taka działalność wpisana jest w długofalową strategię rozwoju Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości – mówi Jacek Madej, członek zarządu PFP.

O pieniądze mogą starać się wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, samorządy oraz podmioty, których działalność wymaga dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działanie ma charakter ogólnopolski, stąd o pieniądze mogą się starać nie tylko podmioty z Pomorza Zachodniego.

– Możemy oferować nasze wsparcie również takim podmiotom jak: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, jednostki budżetowe czy uczelnie wyższe. W ramach umowy PFP i BGK mamy do rozdystrybuowania 30 milionów złotych i spodziewamy się dużego zainteresowania jednostek, które potrzebują wsparcia w zakresie remontu lub dostosowania swoich budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres jest dość szeroki – mówi Jacek Madej, członek zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. – To pożyczki z okresem spłaty aż do 2o lat, bez wkładu własnego, oprocentowanie stałe wynosi tylko 0.15% rocznie, czyli jest właściwie nieodczuwalne. Co więcej, istnieje możliwość umorzenia pożyczki do 40%. To atrakcyjny produkt nieoferowany wcześniej przez instytucje takie jak Polska Fundacja Przedsiębiorczości – dodaje.

Informacje, regulamin i wniosek pożyczkowy już niebawem będą dostępne na stronie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Nabór projektów wystartuje jeszcze w styczniu 2021.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Naukowcy poznali przyczynę choroby neuronu ruchowego

Przeczytaj następny

1 lutego PZSN „Start” zmieni siedzibę

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page