NFZ ponownie zaleca ograniczenie planowych świadczeń medycznych

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji epidemicznej w Polsce Narodowy Fundusz zdrowia wydał zalecenie ograniczenia do niezbędnego minimum lub czasowego zawieszenia udzielania świadczeń medycznych wykonywanych planowo.

Dotyczy to przeprowadzania diagnostyki, zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych (a w szczególności endoprotezoplastyki dużych stawów, dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa, zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej, pomostowania naczyń wieńcowych oraz dużych zabiegów torakochirurgicznych, zabiegów wewnątrzczaszkowych, nefrektomii, histerektomii) wykonywanych z powodów innych niż onkologiczne.

Wprowadzane ograniczenie nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń, należy wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

NFZ zastrzega również, że w każdym przypadku odroczenia terminu udzielenia świadczenia, należy indywidualnie ocenić oraz wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów, a także prawdopodobieństwo jego pogorszenia i potencjalne skutki.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

10 marca ruszą zapisy na szczepienia dla przewlekle chorych

Przeczytaj następny

Andrzej Tikhonov chce stworzyć siłownię „bez barier”

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page