NFZ zaleca ograniczenie lub wstrzymanie planowych świadczeń

W związku z dużym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo.

Chodzi o różnego rodzaju zabiegi, w przypadku których zachodzi wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Zalecenie dotyczy przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu:

  1. przeprowadzenia diagnostyki,
  2. zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, w szczególności:
  • endoprotezoplastyki dużych stawów
  • dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa
  • zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej
  • pomostowania naczyń wieńcowych
  • zabiegi wewnątrzczaszkowe
  • dużych zabiegów torakochirurgicznych
  • nefrektomii
  • histerektomii.

Ograniczenie to nie powinno jednak dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Decyzja ma zminimalizować ryzyko transmisji infekcji COViD-19 oraz zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala.

Tylko w czwartek w Polsce potwierdzono 8099 nowych zakażeń koronawirusem. 91 osób zmarło.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Polscy parawioślarze z brązem mistrzostw Europy w Poznaniu

Przeczytaj następny

Godziny dla seniora – czy powinny dotyczyć też niepełnosprawnych?

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page