Niekłończyca: w sobotę Bal Charytatywny „Wspieramy Marcina”

Marcin z Niekłończycy koło Polic zbiera na turnus rehabilitacyjny. Koszt takiego wyjazdu sięga nawet 11 tysięcy złotych. Marcina i jego rodzinę niestety na to nie stać, dlatego sołtys Niekłończycy Karina Mazurkiewicz wraz radą sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich postanowili zorganizować Bal Charytatywny.

Bal Charytatywny odbędzie 25 stycznia o godz. 20:00 w sali gimnastycznej szkoły w Niekłończycy. Organizatorzy obiecują dobrą muzykę, świetnych prowadzących, nieoczywiste przedmioty wystawione na aukcję, a także konkursy. Poszukiwani są też dobroczyńcy, którzy ufundują kolejne przedmioty bądź usługi na licytację.

Koszt biletu-cegiełki wynosi 30 zł i jest on dostępny w sprzedaży u sołtys Nikłończycy Kariny Mazurkiewicz.

fot. Sołtys Niekłończyca/Facebook

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Police: zespół Serca Rytm wystąpił w Klubie Nauczyciela

Przeczytaj następny

We Wrocławiu opieka wytchnieniowa również w 2020 r.

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page