Niepełnosprawni zdobywali umiejętności żeglarskie

żeglarstwo

20 osób niepełnosprawnych ruchowo z województwa łódzkiego, śląskiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego i wielkopolskiego wzięło udział w odbywających się na przełomie lipca i sierpnia szkoleniach żeglarskich.

Szkolenia odbywały się na Mazurach – na jeziorach Bełdany, Śniardwy oraz na Mikołajskim. Były one podzielone na dwie tury, w których wzięło udział 10 osób z niepełnosprawnościami, 4 wolontariuszy i 2 instruktorów żeglarstwa. Podczas kursu żeglarskiego uczestnicy mieli zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, a instruktorzy – odpowiednie pomoce naukowe. Praktyczne umiejętności były ćwiczone na jachtach kabinowych typu Maxus 28. Wieczorami dla uczestników organizowane były integracje przy ognisku i szantach.

Organizatorem szkoleń, które zostały dofinansowane ze środków PFRON, było Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych „Keja”.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Startujemy!

Przeczytaj następny

Przejdź na dietę z NFZ-em

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page