„Niepełnosprawność. Niewidzialność? To ja!” – trwa kampania społeczna

Zdarza się, że niepełnosprawności nie widać gołym okiem.

Filmy, plakaty, infografiki – te i inne tego typu materiały zostały przygotowane w ramach trwającej kampanii społecznej „Niepełnosprawność. Niewidzialność? To ja!”. Inicjatywa będąca pomysłem Grupy Branżowej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności jest skierowana przede wszystkim do mieszkańców Wrocławia.

Celem kampanii społecznej jest zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców Wrocławia na temat rzeczywistych potrzeb osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów komunikacji miejskiej) oraz udogodnień dla osób z niepełnosprawnością wprowadzanych w przestrzeni publicznej (np. środkach transportu, na parkingach, w obiektach kultury, urzędach, szkołach, uczelniach, na przystankach i w biurach).

– Mamy nadzieję, że dzięki naszej kampanii wzrośnie np. poziomu akceptacji i zrozumienia pasażerów wobec udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami stosowanych w pojazdach miejskiej komunikacji publicznej – zaznaczają organizatorzy. – Zależy nam na tym, aby Wrocławianie i Wrocławianki poznali oraz utrwalili podstawowe zasady savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu stworzymy warunki sprzyjające większej aktywności społecznej, politycznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami – dodają.

Opublikowane na kanale Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w serwisie Youtube filmy mają audiodeskrypcję i tłumaczenie na język migowy.

Przykład jednego z takich filmów:

Kolejne materiały są dostępne pod adresem:
https://wro-ngo.pl/kampania-na-rzecz-integracji-osob-z-niepelnosprawnosciami/

Zadanie jest współfinansowane jest ze środków PFRON będących w dyspozycji MOPS Wrocław www.mops.wroclaw.pl i zlecone przez Gminę Wrocław www.wroclaw.pl

Grupa Branżowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności powstała w listopadzie 2018 r. i zrzesza ponad 30 wrocławskich organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i grono ekspertów z obszaru szeroko rozumianej niepełnosprawności i dostępności.

Fot. wro-ngo.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Wręczono nagrody w ramach Wojewódzkiego Etapu Konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych

Przeczytaj następny

Osoby niepełnosprawne mogą zostać astronautą ESA

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page