Niewidomy Paweł Wdówik wiceministrem i pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych

Premier Mateusz Morawiecki powołał troje nowych wiceministrów w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wśród nich znalazł się niewidomy Paweł Wdówik, który jednocześnie został mianowany pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Nowy pełnomocnik, zgodnie z przepisami, stanie na czele Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Paweł Wdowik jest absolwentem Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Laskach oraz wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest twórcą systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1997 r. pełni funkcję kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na UW. W latach 1993-2003 był wykładowcą na Akademii Pedagogiki Specjalnej, w latach 2001-2010 pracował jako redaktor Katolickiego Radia Józef.

Paweł Wdówik jest pasjonatem amerykańskiej ustawy Americans with Disabilities act; od wielu lat aktywnie działający na rzecz równych praw osób z niepełnosprawnością w Polsce. Od 2010 jest członkiem komisji ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Jest żonaty, ma czwórkę dzieci.

Oprócz Wdówika powołanie na stanowiska wiceministra otrzymały Iwona Michałek i Alina Nowak.

fot. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej/Facebook

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Konsultanci ZUS pomogą amerykańskiej Polonii

Przeczytaj następny

Kryterium dochodowe do 500+ dla niepełnosprawnych będzie wyższe

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page