Nowe działania PFRONu w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”

Podpisany we wtorek przez prezydenta Andrzeja Dudę pakiet ustaw składający się na tzw. „tarczę antykryzysową” zakłada szereg rozwiązań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Część tych działań będzie prowadzona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– PFRON wprowadza konkretne rozwiązania dla grup zaangażowanych w rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – mówi prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz. – Naszym celem jest wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa niepełnosprawnych na rynku pracy i okazanie solidarności z nimi w tym trudnym okresie – dodał.

PFRON proponuje następujące działania dla poszczególnych grup benefizjentów:

Osoby niepełnosprawne

  • dofinansowanie kosztów opieki domowej przy zawieszonych działaniach WTZ

Organizacje III sektora realizujące zadania zlecone

  • możliwość rozliczenia umów bez konieczności zwrotu środków, mimo niezrealizowania założonej w tym okresie wielkości wsparcia lub działań pod warunkiem, że projekty zostaną zrealizowane w późniejszym terminie

Pracodawcy

  • ulgi w regulowaniu należności z tytułu wpłat przez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty;
  • zwiększone kwoty dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników

Samorządy

  • podtrzymanie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej w okresie zawieszenia ich działalności w czasie pandemii;
  • wsparcie samorządów, które uruchomiły dodatkową pomoc w związku z epidemią w ramach jednego z modułów programu Rady Nadzorczej PFRON;
  • możliwość ubiegania się przez organizatora ZAZ o rekompensatę wynagrodzenia wypłaconego pracownikom niepełnosprawnym

Istotnym udogodnieniem dla pracodawców jest możliwość załatwienia wszelkich formalności online przez platformy sow.pfron.org.pl, sod.pfron.org.pl oraz pracodawca.e-pfron.pl. W oddziałach uruchomiono samoobsługowe punkty składania wniosków.

Osoby z niepełnosprawnościami skorzystać mogą z platformy sow.pfron.org.pl, a wszelkie pytania zadać przez infolinię pod numerem 517 373 975 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-20:00.

Źródło: pfron.org.pl; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni artykuł

Wyznaczono nowy termin igrzysk paraolimpijskich

Przeczytaj następny artykuł

Jest wsparcie dla niepełnosprawnych, którzy utracili możliwość opieki w placówce rehabilitacyjnej