Nowy informator dla osób z niepełnosprawnością już dostępny

Przygotowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nowy informator dla osób z niepełnosprawnością jest już dostępny do pobrania.

W publikacji znajdziemy szczegółowe informacje na temat świadczeń typu renta z tytułu niezdolności do pracy, czy renta socjalna. Opisane zostały również działania ZUS oraz PFRONu na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

– Zebraliśmy w nim najważniejsze informacje, które mogą być przydatne dla osób z niepełnosprawnością. Opisaliśmy m.in. zasady przyznawania rent, przebieg orzecznictwa lekarskiego, warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS oraz uprawnienia pracownicze – czytamy we wstępie.

W aktualnej publikacji po raz pierwszy zrezygnowano – zgodnie z prośbami środowisk ON – z terminu „osoba niepełnosprawna”, który został zastąpiony sformułowaniem „osoba z niepełnosprawnością”,

Link do pobrania:
https://www.zus.pl/documents/10182/167496/Informator+dla+osób+z+niepełnosprawnością.pdf/

Fot. zus.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Oliwia Jabłońska oraz Wojciech Makowski ze srebrnymi medalami mistrzostw Europy w pływaniu

Przeczytaj następny

ME w pływaniu: kolejne medale dla Polaków

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page