OBPON.org apeluje do rządu ws. zakładów pracy chronionej!

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z Przemyśla zaapelowała do minister pracy, rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg o uwzględnienie w przygotowywanej „tarczy antykryzysowej” rozwiązań ułatwiających utrzymanie zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnościami przez zakłady pracy chronionej oraz ich dalsze funkcjonowanie.

– W obecnej sytuacji już nie prosimy, lecz „błagamy” o tę zmianę [zwiększenie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – przyp. red.], która w dużym stopniu pozwoli utrzymać zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych i obniżyć koszty związane z ich zatrudnieniem. Wskazujemy, że kwoty miesięcznego dofinansowania, uzyskiwane z PFRON, pracodawcy przeznaczają na ich rehabilitację zawodową a te są zamrożone od 6 lat – czytamy w piśmie z 16 marca skierowanym do minister Marleny Maląg. – Prosimy o podjęcie natychmiastowych działań, które doprowadzą do ustabilizowania zaistniałej sytuacji, zanim dojdzie do likwidacji firm i wielu miejsc pracy osób niepełnosprawnych, które są w obecnym okresie najbardziej zagrożone – dodaje przedstawiciel OBPON Krzysztof Kuncelman.

Opinię o konieczności wprowadzenia działań osłonowych dla zakładów zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami podziela rzecznik praw obywatelski. Jego zdaniem wspomniany sektor wymaga wsparcia rozwiązaniami systemowymi w związku z epidemią koronawirusa.

Fot. Nathan Anderson on Unsplash

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

9-letnia Nadia ze Szczecina potrzebuje ponad 100 tys. zł.

Przeczytaj następny

PFRON przypomina o możliwości korzystania z Systemu Obsługi Wsparcia

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page