Od 1 grudnia nowe limity dorabiania do rent i emerytur

logo zakładu ubezpieczeń społecznych

Od 1 grudnia 2020 r. będą obowiązywać nowe limity dorabiania do rent i wcześniejszej emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał już najnowsze stawki.

Przypomnijmy, że po przekroczeniu 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia świadczenie jest zmniejszane, natomiast po przekroczeniu 130% – zawieszane. Nie dotyczy to jednak renty socjalnej, która już po przekroczeniu 70% średniej pensji jest zawieszana.

Próg, od którego renty i emerytury będą zmniejszane, od 1 grudnia 2020 do 28 lutego 2021 r. będzie wynosił 3618,30 zł, tj. o 101,10 zł więcej niż w okresie poprzedzającym, tj. do końca listopada. Po przekroczeniu tego limitu renta socjalna będzie zawieszana.

Limit dorabiania, po przekroczeniu którego pozostałe świadczenia będą zawieszone, od 1 grudnia wyniesie 6719,70 zł.

Powyższe progi nie obowiązują emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, a więc 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Już za tydzień warsztaty „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ jako Twój autentyczny sprzymierzeniec”

Przeczytaj następny

Poznań wyłączył 15 wind na przystankach tramwajowych