Od 1 lipca wyższy VAT na urządzenia braillowskie

Urządzenia braillowskie nie spełniające definicji wyrobów medycznych od 1 lipca są obłożone wyższym VATem. W ramach nowej matrycy podatek wzrósł z 8 do 23 procent.

Dotychczasowe przepisy przewidywały możliwość stosowania 8-procentowej stawki podatku VAT dla wyrobów medycznych oraz wielu innych produktów, które są związane z ochroną zdrowia.

Aktualnie preferencyjna stawka została ograniczona jedynie do wspomnianej już wyżej kategorii wyrobów medycznych – stąd podniesienie podatku na m.in. urządzenia komputerowe do pisma Braille’, czy maszyny poligraficzne do pisma Braille’a.

Zmiana wynika z narzuconych przez Unię Europejską wymogów. Podobna sytuacja objęła artykuły będące wyposażeniem wyrobów medycznych.

Ustawa definiuje wyroby medyczne w następujący sposób:

wyrób medyczny – narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał
lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym
z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania
specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego
właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi
w celu:
a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia
przebiegu choroby,
b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania
skutków urazu lub upośledzenia,
c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub
procesu fizjologicznego,
d) regulacji poczęć
– który nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele
ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi,
lecz którego działanie może być wspomagane takimi środkami;”

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Osadzeni w białostockim więzieniu odnowili wózki inwalidzkie

Przeczytaj następny

17 mln złotych na ochronę uczestników warsztatów terapii zajęciowej przed koronawirusem

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page