Od 1 stycznia będzie można więcej dorobić do renty socjalnej

Plik banknotów

Od 1 stycznia zmienią się warunki zawieszania renty socjalnej – będą takie same jak w przypadku renty pobieranej z tytułu niezdolności do pracy.

Oznacza to, że po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 30 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia renta socjalna nie będzie już zawieszana, ale zmniejszana o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.. Świadczenie zostanie zawieszone dopiero po przekroczeniu limitu 70 procent przeciętnej pensji.

– Dla wielu osób pobierających rentę socjalną będzie to oznaczało możliwość pobierania renty w pełnej lub zmniejszonej wysokości – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 grudnia 2021 r. 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 3960,20 zł.

Fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Police: w ramach WTZ powstanie pracownia piekarniczo-cukiernicza

Przeczytaj następny

Od Nowego Roku wyższy próg dochodowy w pomocy społecznej

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page