Od 1 stycznia dokumentacja medyczna musi być elektroniczna

Od Nowego Roku placówki służby zdrowia muszą prowadzić dokumentację medyczną w postaci elektronicznej. Obowiązek ten nakłada na nie art. 13a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2018 r., z późn. zm.).

W postaci elektronicznej muszą być prowadzone: informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala, informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu oraz karta informacyjna z leczenia szpitalnego.

Źródło: gov.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Pomyślności w Nowym Roku!

Przeczytaj następny

PKP dalej będzie dostosowywać dworce i tabor do potrzeb osób niepełnosprawnych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page