Od 1 stycznia podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego

1830 zł – do takiej kwoty wzrośnie od 1 stycznia 2020 r. świadczenie pielęgnacyjne. Dzisiaj wynosi ono 1583 zł, a to oznacza wzrost o 247 zł.

Świadczenie to przyznawane jest – niezależnie od dochodów – przede wszystkim rodzicowi, który rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem (jeżeli niepełnosprawność dziecka powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia).

Kwota świadczenia jest co roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu płacy minimalnej.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Błogosławionego Bożego Narodzenia!

Przeczytaj następny

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Solidarnościowym

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page