Od 1 stycznia wniosek o dofinansowanie PFRON złożysz elektronicznie

Od nowego roku wniosek o dofinansowanie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz wniosek na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych będzie można złożyć przez internet za pośrednictwem darmowego Systemu Obsługi Wsparcia.

Aby to uczyni będzie konieczne posiadanie konta we wspomnianym systemie SOW, jak również Profilu Zaufanego, który można założyć w wielu instytucjach oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej dziesięciu banków.

Na temat Systemu Obsługi Wsparcia PFRON przygotował krótki film instruktażowy:

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Nagrodzono browar zatrudniający osoby niepełnosprawne

Przeczytaj następny

Police: przystanki kolejowe będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page