Od dziś skierowania do lekarza są wystawiane elektronicznie

Osoba ubrana w fartuch lekarski, ze stetoskopem na szyi oraz długopisami w kieszeni na piersi.

Od piątku, 8 stycznia 2021, wszystkie skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej – informuje ministerstwo zdrowia. Tym samym znika obowiązek dostarczenia do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni.

Tzw. e-skierowania będą wystawiane na następujące świadczenia:

  • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, za wyjątkiem porady w zakresie logopedii
  • leczenie szpitalne
  • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej, w tym przypadku także te, które są finansowane ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ
  • rezonans magnetyczny
  • badanie endoskopowe przewodu pokarmowego
  • badanie echokardiograficzne płodu.

Elektroniczne skierowanie nie będzie wystawiane na leczenie w uzdrowisku lub sanatorium, programy lekowe, rehabilitację, czy do szpitala psychiatrycznego.

Skierowanie może być wystawione w formie papierowej, jeśli lekarz lub inna uprawniona osoba (położna, pielęgniarka, farmaceuta, felczer):

  • nie ma dostępu do systemu e-zdrowie (P1) np. w przypadku awarii tego systemu, systemu gabinet.gov.pl w placówce lub braku dostępu do Internetu np. podczas wizyty domowej
  • wystawia skierowanie osobie o nieustalonej tożsamości
  • jest z innego państwa członkowskiego UE i tylko tymczasowo i okazjonalnie udziela świadczeń zdrowotnych w Polsce.

E-skierowanie pacjent może otrzymać za pomocą SMS-a z 4-cyfrowym kodem w treści, e-maila z załączonym PDF-em lub wydruku informacyjnego. Ponadto e-skierowanie będzie dostępne w Internetowym Koncie Pacjenta.

– Na konsultację lub badanie możesz się zapisać telefonicznie, podając kod e-skierowania oraz nr PESEL. Jeśli zapisujesz się osobiście, pokazujesz w rejestracji e-mail z informacją o skierowaniu lub SMS z kodem, aby przychodnia mogła go zeskanować, i podajesz swój PESEL – informuje ministerstwo zdrowia na swojej stronie internetowej.

MZ zastrzega, że z uwagi na pandemię mogą występować opóźnienia w dostosowaniu wszystkich placówek do obsługi e-skierowań.

Źródło: gov.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

PKP i ZDiTM odpowiadają ws. szczecińskiego dworca

Przeczytaj następny

Wrocław: niewidomi i niesłyszący skomponowali utwór muzyczny

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page