Od jutra w całej Polsce zamkną żłobki, szkoły, uczelnie, kina, teatry

Polski rząd sięga po coraz poważniejsze środki mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. W środę ogłoszona została decyzja o zamknięciu instytucji oświatowych, szkół wyższych, filharmonii, kin, teatrów, muzeów itp. do 25 marca włącznie.

W wprowadzone obostrzenia dotyczą placówek publicznych i prywatnych. W instytucjach oświatowych i na uczelniach wyższych zajęcia dydaktyczne zostaną odwołane już od czwartku, 12 marca. Mimo to do piątku w placówkach zapewniona zostanie opieka nauczycieli dla dzieci, dla których rodzice nie są w stanie zorganizować innego rozwiązania.

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Podczas konferencji prasowej minister edukacji narodowej powiedział, że zawieszenia zajęć w szkołach nie należy traktować jako dodatkowych ferii. Zaapelował, aby w tym czasie pozostać w domach. Jednocześnie zadeklarowano, że podjęte decyzje nie wpływają na razie na kalendarz roku szkolnego.

Aktualnie w Polsce jest potwierdzonych 25 przypadków zarażenia koronawirusem.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Druga część Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych przesunięta!

Przeczytaj następny

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” odwołuje zagraniczne zgrupowania i wyjazdy zawodników