Od marca podwyżki rent i emerytur

W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zakłada ona, że wspomniane świadczenia wzrosną o co najmniej 70 zł brutto, a najniższe emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne wyniosą 1200 zł brutto.

Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy zostanie podwyższona o 75 zł i wyniesie 900 zł. Stawki świadczeń wynoszące poniżej 1966,29 zł wzrosną o 70 zł, natomiast powyżej tej kwoty – o 3,56%.

Jednocześnie zostanie podniesiony maksymalny próg uprawniający do pobierania pełnej kwoty tzw. „500+ dla niepełnosprawnych”, czyli świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Od marca wyniesie on 1700 zł.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Trzy medale polskich paraszermierzy na PŚ w Egerze

Przeczytaj następny

7-miesięczna Mia potrzebuje „najdroższego leku na świecie”

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page