Od marca wzrosną renty i emerytury

Plik banknotów

1 marca nastąpi rewaloryzacja rent i emerytur. Świadczenia te wzrosną o siedem procent, a najniższa emerytura i renta (rodzinna, socjalna oraz renta z tytuł całkowitej niezdolności do pracy) wyniesie 1338,44 złotych brutto. To więcej niż pierwotnie zakładał rząd.

W budżecie na 2022 r. ujęty został bowiem wskaźnik rewaloryzacji na poziomie niecałych 5 procent. Wysoka inflacja sprawiła, że strona rządowa wprowadziła zmiany, podwyższając rewaloryzację do 7 procent.

Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 1003,83 złotych, tj. o ponad 65 złotych więcej niż w 2021 r.

Co istotne, renty i emerytury do 2500 złotych nie będą podlegały opodatkowaniu. Rząd zapowiedział również, że w bieżącym roku wypłacone zostaną 13. i 14 emerytury. Wysokość tych ostatnich będzie uzależniona od wysokości dochodu.

Fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Polsat pokaże igrzyska paraolimpijskie

Przeczytaj następny

PFRON podzielił pieniądze dla samorządów powiatowych i wojewódzkich

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page