Od Nowego Roku wyższy próg dochodowy w pomocy społecznej

Plik banknotów

Do 776 złotych miesięcznie wzrośnie od nowego roku próg dochodowy uprawniający do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej. W przypadku wieloosobowych gospodarstw wyniesie on 600 zł.

W porównaniu do obecnie obowiązujących limitów oznacza to wzrost o 75 złotych w przypadku osób samotnie gospodarujących, zaś w przypadku rodzin – o 72 złote. Progi te dotyczą osób, które starają się o przyznanie przez pomoc społeczną zasiłków celowych, jak również zasiłku stałego lub okresowego.

Nowe zasady wejdą w życie na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Od 1 stycznia będzie można więcej dorobić do renty socjalnej

Przeczytaj następny

Prezydent Poznania: wyprawa na wózku komunikacją publiczną prawdziwą lekcją pokory

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page