Od Nowego Roku zmiany w realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Od 1 stycznia potwierdzenie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będzie realizowane przez lekarza, a to oznacza, że pacjent będzie mógł udać się bezpośrednio do odpowiedniego sklepu. Do tej pory konieczna była dodatkowa wizyta w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dotyczy to zleceń wystawionych po 1 stycznia – o sposobie ich realizacji będzie decydował pacjent. Te, które zostały wystawione przed tą datą będą realizowane na dotychczasowych zasadach – jednak nie dłużej niż do końca 2020 r. Od Nowego Roku będzie obowiązywał nowy wzór druku, jednak w czasie okresu przejściowego honorowane będą formularze obowiązujące przed zmianami.

Powyższe zasady obowiązują do końca marca 2020 r. Od 1 kwietnia 2020 r. wystawianie, realizacja i rozliczanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie z wykorzystaniem nowych wzorów zleceń.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Sukces polskich szachistów podczas zimowych igrzysk głuchych

Przeczytaj następny

Niepełnosprawni sportowcy nominowani w Plebiscycie Przeglądu Sportowego

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page