Od nowego roku zmienią się zasady zawieszania renty socjalnej

Plik banknotów

Od 1 stycznia 2022 r. zwiększona zostanie kwota przychodu, po osiągnięciu której zawieszeniu ulegnie pobierana renta socjalna. Według nowych przepisów świadczenie zostanie zawieszone po przekroczeniu 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. To dobra wiadomość, dla wszystkich rencistów podejmujących pracę zarobkową.

– W dniu 24 czerwca 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (przekazaną do podpisu Prezydenta RP), w której dokonuje się zmiany ustawy  z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej w zakresie zasad zawieszania prawa do tego świadczenia. – informuje ministerstwo rodziny i polityki społecznej. – Ustawa przyjmuje, że renta socjalna będzie podlegała takim samym zasadom zawieszenia lub zmniejszenia, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, co emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznane na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – dodaje.

Od nowego roku zasady dotyczące renty socjalnej będą identyczne jak w przypadku innych świadczeń rentowych. Przekroczenie pułapu 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie skutkować natomiast zmniejszeniem pobieranej renty socjalnej.

Do tej pory renta socjalna była zawieszana przy przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

PKP Intercity odebrało kolejnych 30 wagonów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

Przeczytaj następny

Police: Dzieci z niepełnosprawnościami wystartowały w Mocnej Piątce Dla Mistrza

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page