Od soboty rusza polski bon turystyczny

Już 18 lipca wchodzą w życie przepisy wprowadzające tzw. bon turystyczny w wysokości 500 zł na każde dziecko i 1000 zł na dziecko niepełnosprawne. W piątek odpowiednią ustawę podpisał prezydent.

Bony będą przyznawane osobom objętym programem 500+, jak również dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej). 1000 zł otrzymają dzieci niepełnosprawne, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, o (częściowej, bądź całkowitej) niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także dzieci z orzeczeniem o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, wydanym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Bonami turystycznymi można opłacić m.in.: pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Rozliczać je będą mogli przedsiębiorcy z branży turystycznej i organizacje pożytku publicznego. Będą one miały formę bezgotówkową, tj. formę kodu przesłanego na telefon lub email.

Bon można uzyskać po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak 500+. System pozwala na łatwą rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej. Bon zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Za miesiąc Janusze i Grażyny wystartują w triathlonie

Przeczytaj następny

WP ujawnia szczegóły konfliktu Fundacji Dum Spiro, Spero z Anną Derewienko

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page