[ARCHIWUM] Szczecin: pracownik do pielęgnacji terenów zielonych (1/2 etatu)

Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie zatrudni pracownika do pielęgnacji terenów zielonych w wymiarze 1/2 etatu.

Do obowiązków będzie należeć w szczególności:

  1. Pielęgnacja terenów zielonych
  2. Pomoc w realizacji zadań konserwatora

Wymagania niezbędne:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • pełna zdolności do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
  • niekaralność,
  • mile widziane doświadczenie w opiece nad zielenią,
  • mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

  1. CV,
  2. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie,
  3. oświadczenie o niekaralności.

Inne informacje:

Termin i miejsce składania dokumentów do dnia 14.12.2020 r. w sekretariacie w  Schronisku dla Nieletnich, ul. Modra 11, 71-220 Szczecin lub drogą mailową sekretariat@szczecin.sdn.gov.pl

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


Pracownik do pielęgnacji terenów zielonych

Podsumowanie ogłoszenia:

Nazwa instytucji: Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie
Adres: ul. Modra 11, 71-220 Szczecin

Nazwa stanowiska: Pracownik do pielęgnacji terenów zielonych
Rodzaj umowy: umowa o pracę (1/2 etatu)
Wymagane dokumenty: CV, kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie,
Data zakończenia rekrutacji: 14.12.2020 r.

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Chojna: skradziono rower należący do niepełnosprawnego Wojtka

Przeczytaj następny

Wystartowała kampania społeczna pt. „Mały Gest – Wielkie Wsparcie”

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page