Opublikowano mini przewodniki po 3 sudeckich szlakach dla osób z ograniczoną mobilnością

Kobieta idąca kładką na jednym z górskich szlaków

Trzy dostępne dla osób z ograniczoną sprawnością trasy, zlokalizowane w sudeckich Górach Suchych, Górach Bystrzyckich i Górach Stołowych, znalazły się w mini przewodnikach opublikowanych w ramach akcji Łączą nas góry – #KrokDalej z Merrell.

Sudeckie trasy były wyszukiwane i sprawne w sierpniu i wrześniu tego roku. W rezultacie zostały wytyczone i sprawdzone przez osoby z niepełnosprawnościami trzy szlaki o niskim poziomie trudności, możliwe do pokonania przez osoby z dysfunkcjami narządów ruchu i jednocześnie mające wysokie walory krajobrazowe. W Górach Suchych wytypowano odcinek między Sokołowskiem a Andrzejówką, w Górach Bystrzyckich – szlak między Spaloną i Jagodną, zaś w Górach Stołowych drogę między Batorówkiem a Niknącą Łąką.

W ramach akcji opracowane zostały mini przewodniki po tych trasach, które są do pobrania ze strony projektu Ładne Historie. Zawierają one mapy ora wskazówki dotyczące danego szlaku.

Więcej informacji:
https://ladnehistorie.pl/krokdalej-z-merrell/

Fot. ladnehistorie.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

W niedzielę odbędzie się 1. Orlen Paralympic Run 2021

Przeczytaj następny

Wręczono powołania do Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page