Orzeczenia o niepełnosprawności nadal automatycznie przedłużane

Wózek w poczekalni na korytarzu

Pomimo zniesienia stanu epidemii i wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego orzeczenia o niepełnosprawności nadal są przedłużane na zasadach określonych w „ustawie antycovidowej”.

Stan epidemii został zniesiony 16 maja – od tego momentu pojawiły się wątpliwości dotyczące przedłużenia orzeczeń o niepełnosprawności. Jak się okazuje, stan zagrożenia epidemicznego nic w tej kwestii nie zmienia.

A ustawie covidowej czytamy bowiem, że orzeczenia, których ważność upłynęła do 90 dni przed wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także orzeczenia, których ważność upłynęła już po wejściu w życie ustawy, będą ważne do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego.

Fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Aż 42 medale Polaków na igrzyskach olimpijskich Głuchych

Przeczytaj następny

Polscy medaliści paraolimpijscy zdyskwalifikowani za doping

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page