Osadzeni w białostockim więzieniu odnowili wózki inwalidzkie

Zakład Karny w Białymstoku przekazał Caritas Archidiecezji Białostockiej odnowione przez osadzonych wózki inwalidzkie. To nie pierwszy taki projekt – pięć lat temu w ten sam sposób więzienie wspomogło hospicjum im. Proroka Eliasza – informuje portal Wrota Podlasia.

Przeznaczone do remontu wózki inwalidzkie białostocki zakład karny otrzymał od jednej z firm zajmujących się utylizacją odpadów.

Działania te były prowadzone w ramach programu „Tacy sami – za kratami”, którego najważniejszym celem jest uwrażliwienie więźniów na potrzeby osób niepełnosprawnych, kształtowanie społecznie pożądanych postaw, przeciwdziałanie stereotypom.

– Aktywizowanie skazanych przez tego typu zajęcia może stanowić istotny czynnik zmniejszający prawdopodobieństwo powrotu do przestępstwa. Efektem prowadzonych działań może być również poprawa funkcjonowania w grupie, czy walka z nietolerancją. Uwrażliwienie na potrzeby innych może znacznie przyczynić się do pozytywnego funkcjonowania osób pozbawionych wolności zarówno w trakcie odbywani kary, jak i po wyjściu na wolność – mówi st. szer. Kamil Glanowski. –  Akcja cieszyła się popularnością wśród osadzonych. Nie byli oni w żaden sposób zmuszeni do działania, wręcz przeciwnie chętnie zaangażowali się w zaproponowaną inicjatywę. Odczuwali rzeczywistą chęć pomocy. W rozmowach deklarowali, że czują się potrzebni mogąc zrobić coś dobrego dla innych – dodaje.

W planach jest odnowienie kolejnych wózków, które trafią następnie do domu dziecka.

Więcej:
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/organizacje_pozarzadowe/wiezniowie-odnawiaja-wozki-dla-niepelnosprawnych.html

fot. sw.gov.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Osoby niepełnosprawne bez kolejki do głosowania w wyborach?

Przeczytaj następny

Od 1 lipca wyższy VAT na urządzenia braillowskie

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page