Osoby niepełnosprawne mogą zostać astronautą ESA

Ziemia widziana z kosmosu

Europejska Agencja Kosmiczna prowadzi nabór astronautek i astronautów. W tym roku po raz pierwszy zgłoszenia mogły przesłać również osoby niepełnosprawne, od których wpłynęło łącznie 257 wniosków, w tym 12 z Polski.

Do pracy jako astronauta zgłosiło się ponad 22 tysiące kandydatów. 549 zgłoszeń wpłynęło z Polski.

– Nabór na astronautki i astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2021 roku jest pierwszym, w którym mogą kandydować osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi. Przewiduje się, że wybrana osoba będzie współpracować z ESA w celu opracowania wymagań, jakie muszą byś spełnione, aby astronauci z niepełnosprawnościami fizycznymi mogli służyć jako profesjonalne członkinie i członkowie załóg przyszłych misji kosmicznych – czytamy na stronie Polskiej Agencji Kosmicznej.

Zgłoszone kandydatury przejdą teraz sześć etapów selekcji. W efekcie wybrane mają zostać cztery osoby na stanowisko astronauty, jedna osoba na stanowisko astronauty z niepełnosprawnością, a także zostanie utworzony korpus rezerwy.

Wyniki naboru mają zostać ogłoszone pod koniec 2022 r.

Fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

„Niepełnosprawność. Niewidzialność? To ja!” – trwa kampania społeczna

Przeczytaj następny

Ojciec i jego niepełnosprawny syn wystartują w Zimowym Triathlonie Ślężańskim

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page