Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności otrzymają przywileje ws. szczepień

Rząd zmienił zdanie odnośnie szczepień osób niepełnosprawnych. Od 10 maja posiadacze orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymają pewne przywileje. W piątek zwołano konferencje prasową w tej sprawie.

Od 10 maja mają się rozpocząć szczepienia w ośrodkach opieki i aktywności osób niepełnosprawnych – będą one prowadzone na podobnych zasadach, jak niegdyś w DPS-ach. Zaszczepieniu podlegać będą również opiekunowie i pracownicy wspomnianych placówek.

Uruchomione zostaną także mobilne zespoły szczepień, które będą mogły przyjechać do osób o ograniczonej mobiilności. Ponadto punkty POZ otrzymają listy niezaszczepionych osób – wyróżnione na nich będą osoby z niepełnosprawnościami, wobec których będzie można zastosować prawo pierwszeństwa..

Aktualnie analizowana jest możliwość włączenia do tych przywilejów również osób z pozostałymi stopniami niepełnosprawności.

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Zmarł koszykarz na wózku Krzysztof Zieliński

Przeczytaj następny

Dziś Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page