Paralekkoatletyczne mistrzostwa Europy w Bydgoszczy przełożone!

Zaplanowane pierwotnie na czerwiec paralekkoatletyczne mistrzostwa Europy w Bydgoszczy zostały przełożone – zdecydowali przedstawiciele Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START i World Para Athletics na podstawie informacji dostarczonych przez polskie władze i Światową Organizację Zdrowia (WHO).

O przeniesieniu zawodów zdecydowano 25 marca. Nie wiadomo jeszcze, czy zawody odbędą się jeszcze w tym roku, będzie to związane z dalszym rozwojem sytuacji epidemicznej w Europie i na świecie. Niemniej obie ww. organizacje wyraziły chęć utrzymania mistrzostwo w kalendarzu 2020 r.

Bydgoszcz będzie gospodarzem siódmej edycji mistrzostw Europy. Na Stadionie Zdzisława Krzyszkowiaka ma rywalizować około 600 sportowców.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

PSONI Koło w Szczecinie zaleca kontakt mailowy

Przeczytaj następny

Orzekną o niepełnosprawności bez osobistego stawiennictwa

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page