Parki narodowe i krajobrazowe będą bardziej dostępne? Ruszył pilotażowy projekt

10 parków przyrodniczych w Polsce bierze udział w pilotażowym projekcie „Obszar chroniony, obszar dostępny”, który ma pozwolić na opracowanie modelu ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami w parkach narodowych i krajobrazowych. Rząd chce na ten cel przeznaczyć ponad 7 milionów złotych.

Porozumienie w tej sprawie podpisali 30 lipca w Poleskim Parku Narodowym prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz i dyrektor Centrum Projektów Europejskich Leszek Buller. W uroczystości wzięli udział także wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik i wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Turystyka dostępna jest ważnym elementem polityki równości szans dla wszystkich, zwiększając możliwości aktywizacji osób z niepełnosprawnościami i ich uczestnictwa w życiu społecznym. Rezultatem podpisywanej dziś umowy będzie wypracowanie modelu dostępnego parku narodowego oraz krajobrazowego i wdrożenie sprawdzonych rozwiązań przez 10 parków przyrodniczych w Polsce – powiedział prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz. 

Środki na realizację projektu pochodzą z europejskiego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa” i przeznaczone zostaną nie tylko na wypracowanie modelu dostępnego parku narodowego oraz krajobrazowego, ale także na wdrożenie rozwiązań dostępnościowych, czyli takich, które będą ułatwiać poruszanie się po tych miejscach wszystkim osobom o szczególnych potrzebach.

Projekt realizowany będzie w formule partnerstwa, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś partnerami są Ministerstwo Klimatu i Środowiska i niemiecka fundacja Global Nature Fund.

Pilotaż projektu zakończy się w 2023 roku.  

Fot. pfron.org.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Anna Trener-Wierciak dołącza do paraolimpijskiej reprezentacji

Przeczytaj następny

Prezydent Szczecina nagrodzi szczecińskich medalistów paraolimpijskich

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page