PCPR w Policach udziela wsparcia psychologicznego

W związku z sytuacją epidemiologiczną Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach udziela pomocy psychologicznej dla osób odczuwających potrzebę wsparcia.

W tej sprawie został uruchomiony całodobowy numer kontaktowy: 603 083 020. Jednocześnie PCPR apeluje o unikanie osobistych wizyt w siedzibie centrum oraz załatwianie spraw za pośrednictwem e-maila, telefonu, faxu, czy Skype’a.

Najważniejsze dane kontaktowe:

Dział wsparcia i świadczeń pieczy zastępczej:
tel./fax: (91) 317 02 28,  (91) 42 40 700 (wew. 108, 109, 110, 114, 205, 206) tel. kom. 665 005 140

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej:
kom: 609-001-370; 661-600-793; 661-600-745;

Konsultacje psychologiczne online przez skype: jakub.sinicki@pcpr.police.pl

E-mail: sekretariat@pcpr.police.pl

Źródło: pcpr.police.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

ZUS prosi o ograniczenie wizyt w placówkach

Przeczytaj następny

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Policach działa z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page