PFRON finansuje program wsparcia niepełnosprawnych dotkniętych skutkami pandemii

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje nowy program, mający na celu wsparcie osób niepełnosprawnych dotkniętych skutkami pandemii. Program oferuje dofinansowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, które aktualnie utraciły możliwość uczestnictwa w działaniach ośrodków aktywizacji zawodowej i społecznej oraz dla samorządów podejmujących własne inicjatywy pomocowe na rzecz niepełnosprawnych.

Wartość wsparcia, w ramach obu modułów, to łącznie ponad 227,5 mln złotych, z czego rozdystrybuowano już 47 milionów złotych. Program stanowi rozszerzenie pakietu rządowej Tarczy Antykryzysowej.

PFRON przekazuje powiatom pieniądze na mocy specjalnego programu Rady Nadzorczej, umożliwiającego dwa rodzaje wsparcia w ramach tzw. modułów. Moduł III jest skierowany bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami, zaś moduł IV umożliwia samorządom uzyskanie dofinansowania działań dodatkowych podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

– Program jest reakcją PFRON na sytuację osób niepełnosprawnych w obliczu pandemii. Przekazujemy dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych, które straciły możliwość uczestnictwa w zorganizowanych placówkach aktywizacji zawodowej i społecznej,dofinansowanych przez Fundusz. Wśród nich niepełnosprawni podopieczni środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych – mówi Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu PFRON. – Dofinansujemy również samorządy, które chcą zorganizować dodatkowe działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami w okresie pandemii. Czekamy na takie zgłoszenia – dodaje.

Wsparcie w module III polega na przekazaniu miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł, przez okres trzech miesięcy, licząc od marca 2020 r. Aby otrzymać świadczenie należy wypełnić wniosek online i wskazać konkretny ośrodek, którego działanie zawieszono. Aplikacje online składa się przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl

Na tę formę pomocy PFRON przeznacza 174 mln złotych. Oznacza to, że dodatkowe 500 złotych miesięcznie otrzymają wszystkie osoby niepełnosprawne, które z powodu zamknięcia placówki nie mogą korzystać z zajęć.

Na 20 dni od rozpoczęcia naboru zapotrzebowanie w ramach modułu III, na kwotę 46 742 787,50 zł, zgłosiło 150 (39%) z 380 polskich powiatów. Najwięcej w województwach kujawsko-pomorskim (15), lubuskim i śląskim (po 13 w każdy). Zgłoszenia o otrzymanie wsparcia od osób niepełnosprawnych rozpatrują powiaty, na razie zatwierdzono do realizacji 101 takich wniosków. Pierwszą umowę w module III, na kwotę 417 687,50 zł zawarł powiat rzeszowski (województwo podkarpackie).

Największą aktywność w ramach działań modułu III wykazują powiaty województwa lubuskiego, gdzie aż 13 z 14 powiatów podejmuje się ich realizacji (92,8%). Najmniej zapotrzebowań, bo jedynie dwa (9,09%), zgłosiły powiaty z województwa małopolskiego.

PFRON, przeznacza ponad 53 miliony zł. na finansowanie modułu IV skierowanego do samorządów które w czasie epidemii zorganizują dodatkowe działania pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych. 100 tysięcy zł dofinansowania mogą otrzymać samorządy. Aktualnie wnioski złożyły powiaty trzebnicki (województwo dolnośląskie) i człuchowski (województwo pomorskie) na łączną kwotę ponad 190 000 zł.

Aby uzyskać wsparcie finansowe w ramach programu osoby z niepełnosprawnościami powinny aplikować do 4 września 2020 r. Wypełniony dokument należy złożyć online poprzez System Obsługi Wsparcia – www.sow.pfron.pl lub pocztą tradycyjną (formularz można pobrać tutaj) – wysyłając wniosek do miejscowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat placówki. Pytania można zadać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 wew. 3 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Świadczenie nie przysługuje osobom, których opiekunowie pobierają zasiłek opiekuńczy, przyznawany w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. O wypłatę mogą starać się niepełnoletni uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON.

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” uchwalony został przez Radę Nadzorczą PFRON 11 marca br. Więcej informacji o działaniach PFRON w okresie epidemii w serwisie www.pfron.org.pl/koronawirus.

Źródło: materiały prasowe; fot. materiały prasowe

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Po majówce rusza rehabilitacja

Przeczytaj następny

Plebiscyt Głosu Szczecińskiego: zagłosuj na zespół Serca Rytm

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page