PFRON ogłasza XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

Plakat konkursu - namalowane pędzlem serce

„To, co kocham” to tytuł tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, który jest skierowany do uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej.

Prace powinny mieścić się w wyznaczonych przez organizatora kategoriach:

  • malarstwo i witraż (akwarele,  pastele,  gwasz,  olej itp., na dowolnym podłożu (np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta),
  • rysunek i grafika (ołówek, węgiel, piórko, mazak, techniki powtarzalne, np. drzeworyt i linoryt),
  • rzeźba kameralna i płaskorzeźba (rzeźba w drewnie, ceramice, kamieniu i technikach mieszanych),
  • tkanina i aplikacja (hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty)
  • fotografia.

Zgłoszenia należy składać na zamieszczonym na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych formularzu. Prace należy składać do 30 września br. w oddziałach wojewódzkich PFRON, odpowiednich dla siedziby placówki biorącej udział w konkursie.

fot. pfron.org.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Ruszyły zapisy na Summer Forest Camp

Przeczytaj następny

Dwóch polskich tenisistów stołowych z dziką kartą na Igrzyska Paraolimpijskie

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page