PFRON podzielił pieniądze dla samorządów powiatowych i wojewódzkich

Osoba dokonująca obliczeń na komputerze

Ponad 1,5 miliarda złotych trafi w tym roku do samorządów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji.

Samorządy wojewódzkie otrzymają 258 125 tys. złotych (bez kosztów obsługi), natomiast samorządy powiatowe – 1 267 646 tys. złotych.

Szczegółowy podział środków został opublikowany na stronie PFRON-u.

Samorządy wojewódzkie – załącznik nr 1 (pdf 136 KB)

Samorządy powiatowe – załącznik nr 2 (pdf 307 KB)

Fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Od marca wzrosną renty i emerytury

Przeczytaj następny

Powiat policki otrzyma od PFRON-u prawie 2 miliony złotych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page