PFRON: samorządy nie zawsze powinny wymagać oryginału orzeczenia o niepełnosprawności

Stosowana przez niektóre jednostki samorządowe praktyka wzywania osób z niepełnosprawnością do bezpośredniego stawiennictwa w placówce jednostki samorządu terytorialnego celem okazania oryginału orzeczenia o niepełnosprawności jako stałej i obowiązującej zasady jest niezgodna z prawem – wynika z komunikatu opublikowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Temat ten w szczególny sposób dotyczy wniosków składanych elektronicznie, do których załączany jest skan orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego. Rozpatrująca taki wniosek instytucja powinna wezwać wnioskodawcę do okazania oryginału jedynie w przypadku zaistnienia wątpliwości. Orzeczenie bowiem jest jedynie dokumentem uzupełniającym resztę dokumentacji o dane dotyczące niepełnosprawności. Nie ma więc obowiązku okazywania przez wnioskodawcę oryginału orzeczenia o niepełnosprawności.

– Możliwości takiej nie można wykluczyć, ale powinna mieć ona zastosowanie tylko w sytuacjach uzasadnionych wątpliwości (np. co do treści czy wiarygodności zaświadczenia). Co do zasady jednak wypełnieniem obowiązku przez wnioskodawcę jest załączenie kopii ww. orzeczenia – czytamy w komunikacie.

PFRON stwierdza również, że stosowana przez niektóre jednostki samorządu terytorialnego, w ramach procedury składania przez osoby niepełnosprawne wniosku o dofinansowanie, praktyka wzywania osób z niepełnosprawnością do bezpośredniego stawiennictwa w placówce jednostki, celem okazania oryginału orzeczenia o niepełnosprawności, jest nie tylko interpretacją przepisów odpowiednich rozporządzeń opartą na wykładni contra legem (wbrew prawu), ale także pozostającą w sprzeczności z ww. zasadami wyrażonymi w Konstytucji RP oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Więcej:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/komunikat-pfron/

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Medale Polaków podczas narciarskiego Pucharu Europy w Jasnej

Przeczytaj następny

Marcin Polak i Michał Ładosz mistrzami świata w parakolarstwie torowym!

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page