PFRON: samorządy nie zawsze powinny wymagać oryginału orzeczenia o niepełnosprawności

Stosowana przez niektóre jednostki samorządowe praktyka wzywania osób z niepełnosprawnością do bezpośredniego stawiennictwa w placówce jednostki samorządu terytorialnego celem okazania oryginału orzeczenia o niepełnosprawności jako stałej i obowiązującej zasady jest niezgodna z prawem – wynika z komunikatu opublikowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Temat ten w szczególny sposób dotyczy wniosków składanych elektronicznie, do których załączany jest skan orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego. Rozpatrująca taki wniosek instytucja powinna wezwać wnioskodawcę do okazania oryginału jedynie w przypadku zaistnienia wątpliwości. Orzeczenie bowiem jest jedynie dokumentem uzupełniającym resztę dokumentacji o dane dotyczące niepełnosprawności. Nie ma więc obowiązku okazywania przez wnioskodawcę oryginału orzeczenia o niepełnosprawności.

– Możliwości takiej nie można wykluczyć, ale powinna mieć ona zastosowanie tylko w sytuacjach uzasadnionych wątpliwości (np. co do treści czy wiarygodności zaświadczenia). Co do zasady jednak wypełnieniem obowiązku przez wnioskodawcę jest załączenie kopii ww. orzeczenia – czytamy w komunikacie.

PFRON stwierdza również, że stosowana przez niektóre jednostki samorządu terytorialnego, w ramach procedury składania przez osoby niepełnosprawne wniosku o dofinansowanie, praktyka wzywania osób z niepełnosprawnością do bezpośredniego stawiennictwa w placówce jednostki, celem okazania oryginału orzeczenia o niepełnosprawności, jest nie tylko interpretacją przepisów odpowiednich rozporządzeń opartą na wykładni contra legem (wbrew prawu), ale także pozostającą w sprzeczności z ww. zasadami wyrażonymi w Konstytucji RP oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Więcej:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/komunikat-pfron/

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni artykuł

Medale Polaków podczas narciarskiego Pucharu Europy w Jasnej

Przeczytaj następny artykuł

Marcin Polak i Michał Ładosz mistrzami świata w parakolarstwie torowym!