PFRON sfinansował zakup samochodu dla ŚDS w Kątach Wrocławskich

Uroczystość przekazania samochodu

Mikrobus marki Ford trafił przed Bożym Narodzeniem do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich. Zakup został sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich działa od dwóch lat. Jest przystosowany do potrzeb 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi.

– Do tej pory rodzice i opiekunowie prawni uczestników ŚDS sami musieli przywozić osoby niepełnosprawne na zajęcia. Natomiast od nowego roku będzie możliwość korzystania z dowozu na zajęcia w ŚDS w ramach usługi transportowej przy pomocy zakupionego pojazdu – czytamy na stronie PFRON.

Dzięki nowemu pojazdowi uczestnicy zajęć będą mogli wyjeżdżać na wycieczki oraz na zajęcia odbywające się poza placówką.

fot. pfron.org.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Włodawa: przekazano nowy samochód przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Przeczytaj następny

4 dolnośląskie samorządy podpisały umowy o dofinansowanie transportu door-to-door

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page