PFRON wydłuża realizację programu „Rehabilitacja 25 plus”

Kobieta na elektrycznym wózku inwalidzkim

PIlotażowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie wydłużony aż o dwa kolejne lata szkolne – poinformował na swojej stronie internetowej PFRON.

Realizacja pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” obejmie:

  • rok szkolny 2021/2022 trwający od dnia 1 września 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku;
  • rok szkolny 2022/2023 trwający od dnia 1 września 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Już niedługo ustalony ma zostać terminu naboru wniosków na najbliższy rok szkolny.

Programem „Rehabilitacja 25 plus” są objęte podmioty prowadzące OREW, ORW, SPdP oraz inne placówki edukacyjne, które będą udzielać wsparcia osobom z niepełnosprawnościami. Jego beneficjentami są niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej). Otrzymają one możliwość skorzystania ze wsparcia obejmującego całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej oraz zawodowej.

fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

AZS UZ Zielona Góra zwycięzcą drużynowym Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS w Pływaniu

Przeczytaj następny

W gdańskim Brzeźnie otwarto plażę przyjazną osobom z niepełnosprawnościami

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page