PKP dalej będzie dostosowywać dworce i tabor do potrzeb osób niepełnosprawnych

PKP S.A. chce kontynuować sukcesywne dostosowywanie obiektów dworcowych i taboru do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach Programu Inwestycji Dworcowych (PID) do 2023 roku.

Budowa i przebudowa obiektów jest zgodna z wytycznymi Krajowego Planu Wdrażania TSI PRM (dostępności systemu kolei Unii Europejskiej dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się), który ma likwidować bariery w zakresie dostępności transportu kolejowego.

Programem PID zostało objętych ok.200 dworców kolejowych w całej Polsce. Na dworcach stosowane są następujące ułatwienia: likwidacja barier architektonicznych, linie prowadzące z polami uwagi, przyciski SOS w toaletach, pochylnie i windy, drzwi automatyczne, mapy tyflograficzne (dotykowe) i oznaczenia w jęz. Braille’a dla niewidomych, a także montaż pętli indukcyjnych współpracujących z aparatami słuchowymi osób niesłyszących.

W latach 2014-2019 – PKP S.A. zmodernizowało 58 obiektów dworcowych, a szacunkowe wydatki na dostosowanie obiektów do wymagań TSI-PRM to około 105 milionów złotych.

PKP Intercity S.A do 2023 roku wyda 7 mld zł na modernizację 700 wagonów i zakup 185 nowych. Pasażerowie skorzystają również z 19 nowych i 14 unowocześnionych elektrycznych zespołów trakcyjnych. W każdym nowo zakupionym lub poddanym modernizacji pociągu przewidziane będą udogodnienia dla osób z ograniczoną mobilnością oraz osób niewidomych lub niedowidzących.

PKP Intercity podpisało z przedsiębiorstwami H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych oraz PESA Bydgoszcz umowy na zakup 81 nowych i modernizację 355 posiadanych wagonów. Spółka uzupełni także flotę elektrycznych zespołów trakcyjnych o 12 nowych EZT-ów firmy Stadler. Zamówienie o wartości ponad 1 mld zł jest jednym z filarów strategii taborowej. Nowe i zmodernizowane pojazdy zostaną wyposażone w wydzielone miejsca dla osób poruszających się na wózkach, pasy kontrastowe w drzwiach, oznaczenia w alfabecie Braille’a, a także toalety wyposażone w poręcze i przyciski SOS.

Bliskie doskonałości będą wielofunkcyjne wagony COMBI (60 sztuk) o podwyższonym standardzie, z wydzielonymi przedziałami rodzinnymi i przedziałem dla osób z niepełnosprawnościami. W takim przedziale znajdować się będą cztery rozkładane fotele, które w pozycji złożonej będą służyć do przypięcia wózków. Ponadto każde miejsce dla wózkowicza zostanie wyposażone w urządzenie umożliwiające wezwanie pomocy. Będą też wewnętrzne drzwi automatyczne z systemem zapobiegającym uwięzieniu pasażera. Panel do regulacji oświetlenia, temperatury i poziomu głośności umiejscowiony zostanie na wysokości od 800 mm do 1100 mm, a wszelkie piktogramy użyte w przedziale będą zapisane w alfabecie Braille’a. Standardem wagonów będzie podłoga bezprogowa i w pełni dostosowana toaleta wyposażona w przycisk SOS. Przedsionek przy przedziale dla osób niepełnosprawnych zostanie wyposażony w rampę umożliwiającą wjazd osoby na wózku, a wszystkie wagony ze stopniami wejściowymi będą miały odpowiednio zaprojektowane poręcze.

PKP S.A. oraz PKP Intercity zapewniają usługę asysty dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej podczas przemieszczania się po terenie dworca kolejowego, peronach, przejściach podziemnych, kładkach i innych ciągach komunikacyjnych. Asystę realizuje drużyna konduktorska oraz pracownicy ochrony na dworcu wyjazdowym i przyjazdowym.

Pasażer powinien zgłosić potrzebę asysty minimum 48 godzin przed planowaną podróżą telefonicznie pod numerem infolinii przewoźnika, drogą mailową lub przez formularz zgłoszeniowy. Ten czas jest potrzebny na dostosowanie taboru do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Osoby z ograniczoną mobilnością mają również możliwość skorzystania z pomocy w poruszaniu się tylko po terenie dworca już 30 min. po zgłoszeniu, dzwoniąc pod nr 22 474 13 13 lub wysyłając maila na adres pomocprm@pkp.pl.

W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku asystę z PKP S.A. otrzymało 16 258 osób, a z PKP Intercity 12 122 podróżnych. Średnio, co 25 minut na którymś z dworców kolejowych w Polsce była potrzebna asysta, a największa grupa zorganizowana wymagająca asysty liczyła 71 osób.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Od 1 stycznia dokumentacja medyczna musi być elektroniczna

Przeczytaj następny

Zapraszamy do dwóch naszych grup na Facebooku

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page