Poczta Polska chce do końca 2020 r. zatrudnić 360 osób niepełnosprawnych

360 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ma do końca przyszłego roku znaleźć zatrudnienie w placówkach Poczty Polskiej. To element realizowanego programu „Praca – Integracja”, w którym spółka uczestniczy od 2017 roku. Poszukiwani będą m.in. pracownicy ds. obsługi klienta, ds. spraw ekspedycyjno-rozdzielczych, ds. opracowywania przesyłek, ds. opracowywania ładunków, kierowcy samochodów do 3,5 tony oraz listonosze.

Aktualnie w Poczcie Polskiej pracuje ok. 1730 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, co stanowi trochę ponad 2% wszystkich zatrudnionych. Na początku sierpnia spółka złożyła do PFRON-u zapotrzebowanie dotyczące dalszego wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

– Ostatnie półtora roku, od kiedy Poczta Polska uczestniczy w realizacji projektu „Praca-Integracja”, dostarczyło nam wielu doświadczeń i pokazało, że na rynku pracy są osoby z niepełnosprawnościami, które chcą pracować u stabilnego pracodawcy, wśród ludzi, którzy traktują ich tak samo jak innych pracowników. Informacje jakie od nich otrzymujemy pokazują, że spełniamy te kryteria i oferujemy dobre miejsca pracy. Składając do PFRON ofertę zatrudnienia 360 osób w roku 2020, precyzyjnie określiliśmy ile osób z orzeczoną niepełnosprawnością chcemy zatrudnić – nie tylko na danym stanowisku, ale także w poszczególnych województwach – mówi Joanna Nagodzka, dyrektor regionalna Pionu Kapitału Ludzkiego Poczty Polskiej, nadzorująca realizację projektu.

Spółka nawiązała współpracę z Fundacją Aktywizacja, partnerem wybranym przez PFRON do realizacji projektu „Praca – Integracja”. W jego ramach do końca br. w Poczcie Polskiej ma znaleźć zatrudnienie (m.in. w placówkach pocztowych i w sortowniach)  łącznie 400 osób z orzeczoną niepełnosprawnością. W wyniku rekrutacji prowadzonych przez fundację zatrudniono już 347 pracowników.

fot. materiały prasowe

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Ile będzie można dorobić do renty? [1.09-30.11.2019]

Przeczytaj następny

Polacy zdobyli 3 brązowe medale na mistrzostwach świata w parabadmintonie

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page