Poczta Polska zatrudnia prawie 1800 niepełnosprawnych

Blisko 1800 osób niepełnosprawnych zatrudnia Poczta Polska. Spółka dąży do tego, by w przyszłym roku zatrudnienie wzrosło o kolejne osoby – m.in. chce zatrudnić 360 pracowników w ramach programu Praca-Integracja.

Osoby niepełnosprawne pracują zarówno jako listonosze, w placówkach pocztowych przy obsłudze klientów, jak też w sortowniach pocztowych.

– Dzięki współpracy z Fundacją Aktywizacja, partnerem wybranym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji projektu „Praca – Integracja” od początku 2018 roku zatrudniono już blisko 400 osób. Projekt ten wkrótce się zakończy, ale nadal chcemy pozyskiwać pracowników w tej formule – mówi Agnieszka Grzegorczyk, dyrektor Pionu Kapitału Ludzkiego z Poczty Polskiej.

Poczta Polska przystąpiła do programu Praca-Integracja w 2018 roku zakładając zatrudnienie we współpracy z Fundacją Aktywizacja 400 pracowników do końca 2019 roku. Obecnie – w ramach współpracy z PFRON – spółka złożyła zapotrzebowanie dotyczące dalszego wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Poczta chce zatrudnić kolejnych 360 pracowników ds. obsługi klienta, pracowników sortowni, kierowców (samochodów do 3,5 tony) oraz listonoszy.

W grudniu 2014 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Poczcie Polskiej wynosił 1%, obecnie jest to 2,2%. Od lipca 2018 roku Poczta Polska realizuje „Politykę zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością”, która opiera się na kilku założeniach. Chodzi m.in. o to, by w procesie rekrutacji, oprócz wymiaru ekonomicznego, brać pod uwagę czynniki społeczne i środowiskowe.

Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników na umowy o pracę. W okresie przedświątecznym Spółka zwiększa zatrudnienie o dodatkowe 2 tys. pracowników zatrudnianych na umowę o pracę oraz umowę zlecenie.

Źródło: materiały prasowe.

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Ministerstwo Zdrowia: pacjenci nie powinni rezygnować z leków z metforminą

Przeczytaj następny

Obowiązują nowe przepisy ws. zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page