Podkarpackie: ruszył Program Kompleksowej Opieki Poszpitalnej

Rafał Wilk

W Podkarpackiem pacjenci części szpitalnych oddziałów, którzy ucierpieli w wyniku urazów czaszkowo-mózgowych, udarów, urazów rdzenia kręgowego, amputacji kończyn, czy urazów wielonarządowych, mogą zostać objęci Programem Kompleksowej Opieki Poszpitalnej, stworzonym przez Fundację Rafała Wilka „Sport Jest Jeden”.

– Jako organizacja społeczna spotykamy w swojej codziennej pracy osoby, które po opuszczeniu placówki medycznej z trudem odnajdują się w nowej rzeczywistości życia z niepełnosprawnością. Problemy te dotyczą praktycznie każdego obszaru funkcjonowania – sprawności fizycznej, świadomości przysługujących praw i wsparcia, stanu psychicznego, sytuacji zawodowej czy też barier architektonicznych w funkcjonowaniu. Próbą rozwiązania większości tych problemów jest utworzony przez naszą fundację Program Kompleksowej Opieki Poszpitalnej – czytamy na stronie internetowej fundacji.

Programem mogą zostać objęci pacjenci ze szpitalnych oddziałów intensywnej opieki medycznej, neurologii, neurochirurgii, kardiologii, chirurgii naczyniowej oraz ortopedii. Ma on na celu m.in. organizację rehabilitacji poszpitalnej, wsparcie w organizacji funduszy na dalszą rehabilitację, dopasowanie odpowiedniego sprzętu, likwidację barier architektonicznym, jak również kontakt z tzw. Asystentami Wsparcia.

Więcej informacji:
https://www.fundacjarafalawilka.pl/ruszyl-program-kompleksowej-opieki-poszpitalnej/

Fot. fundacjarafalawilka.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Rusza Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ALBERTIANA

Przeczytaj następny

Gmina Kołbaskowo zaprasza na konferencję „Sprawni Niepełnosprawni”

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page