Podopieczny WTZ PSONI Koło w Policach wyróżniony w wojewódzkim konkursie plastycznym

Łukasz Sielski, podopieczny Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Koło w Policach, znalazł się gronie wyróżnionych osób podczas wojewódzkiego etapu Konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych.

W ramach skierowanego do uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej konkursu oceniano prace w pięciu kategoriach: malarstwo i witraż, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja, grafika i rysunek oraz fotografia. Jury konkursu przyznawało trzy najlepsze miejsca w poszczególnych kategoriach oraz – niektórym pracom – wyróżnienia.

Łukasz Sielski pod kierownictwem terapeutki Iryny Kaidanovej przygotował pracę z kategorii „Malarstwo i witraż” zatytułowaną „Kocham las i szkło”.

Najlepsze prace wezmą teraz udział w ogólnopolskim etapie konkursu, w którym placówki, reprezentowane przez najlepiej ocenionych artystów, otrzymają nagrody pieniężne.

Fot. pfron.org.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Terapia genowa w leczeniu SMA nadal bez refundacji NFZ

Przeczytaj następny

Police: brakuje lekarzy-orzeczników

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page