Police: Bieg Korczaka przeniesiony na czerwiec. Powód: zagrożenie koronawirusem

III Bieg Korczaka w Policach został przeniesiony na 20 czerwca. Pierwotnie impreza miała odbyć się 4 kwietnia, ale z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa podjęto decyzję o przeniesieniu zawodów.

Uczestnicy, którzy do tej zadeklarowali i opłacili swój udział, a którym nie pasuje termin czerwcowy, otrzymają zwrot wpisowego. Należy w tym celu do 4 kwietnia zgłosić się mailowo do organizatorów – wystarczy wysłać mail na adres: sekretariat@sosdwr.pl. W treści należy podać imię i nazwisko, rok urodzenia, datę wpłaty i jej wysokość. Należy również podać numer konta, na które ma zostać zwrócone wpisowe. Brak zgłoszenia się po zwrot będzie równoważne z akceptacją udział w III Biegu Korczaka w nowym terminie. Jednocześnie do końca marca przedłużone zostały zapisy uczestników.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeniesienia biegu na kolejny termin w przypadku, gdy sytuacja epidemiologiczna nie zostanie opanowana.

Fot. policki.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Szczecin: potwierdzono obecność koronawirusa u dwóch osób

Przeczytaj następny

Druga część Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych przesunięta!

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page