Police: Biuro Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności będzie nieczynne

Starostwo powiatowe w Policach

Biuro Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Policach będzie nieczynne do odwołania. Przyczyny jego zamknięcia zostały określone komunikacie jako „niezależne od Zespołu”.

Wszelka dokumentacja zaadresowane na wspomnianą jednostkę będą przyjmowane przez kancelarię starostwa powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8.

Do zadań Biura PZON należy m.in. wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, kart parkingowych, czy legitymacji osoby niepełnosprawnej.

fot. Mateusz War. – Praca własna, CC BY-SA 3.0

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Police: w kwietniu odbędzie się 2 Wirtualny Bieg Korczaka

Przeczytaj następny

Gdańsk połączył Kartę Mieszkańca z Pakietem Dostępności

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page