Police: brakuje lekarzy-orzeczników

Starostwo powiatowe w Policach

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Policach poszukuje lekarzy-orzeczników, którzy będą brać udział w posiedzeniach składów orzekających.

Do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Policach mogą zgłosić się lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu ze specjalizacją co najmniej pierwszego stopnia specjalności: laryngolog, okulista, ortopeda, internista, chorób wewnętrznych, kardiolog, onkolog, chirurg, pulmonolog, psychiatra.

Przed przystąpieniem do pracy w zespole każdy lekarz odbędzie bezpłatne szkolenie zakończone zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania.

Posiedzenia składów orzekających odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych.

Szczegółowych informacji udzielają:

  • przewodnicząca PZON w Policach – Anna Irek tel.: 91 4328151, e-mail: irek@policki.pl,
  • sekretarz PZON w Policach – Natalia Rafalska tel.:91 4328151, e-mail: rafalska@policki.pl.

fot. Mateusz War. – Praca własna, CC BY-SA 3.0

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Podopieczny WTZ PSONI Koło w Policach wyróżniony w wojewódzkim konkursie plastycznym

Przeczytaj następny

Uczestnicy polickich WTZ wzięli udział w warsztatach w Łazach

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page