Police: niepełnosprawni wzięli udział w szkoleniu

Bezrobotni oraz poszukujący pracy niepełnosprawni oraz policcy uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej wzięli udział w zorganizowanym w piątek (25 października) szkoleniu, które odbyło się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Szkolenie poprowadzili przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Słuchaczom przekazano m.in. kompleksowe informacje w zakresie praw i wsparcia przysługującego osobom z niepełnosprawnościami, a także o możliwościach uzyskania dofinansowania ze środków PFRON przeznaczonych dla beneficjentów indywidualnych w ramach programu pilotażowego Aktywny Samorząd, dofinansowania do nauki języka migowego, zasad funkcjonowania platformy elektronicznej SOW oraz skorzystania ze wsparcia w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej za pośrednictwem takich instytucji, jak MOPR/PCPR oraz Powiatowe Urzędy Pracy. Omówiono również obowiązujący system orzecznictwa.

Oddział Zachodniopomorski PFRON zachęca osoby z niepełnosprawnościami, podmioty rynku pracy i organizacje pracodawców, których celem jest uzyskanie szczegółowych informacji na temat wsparcia ze środków Funduszu do kontaktu z Oddziałem i umówienia się na szkolenie. Szkolenia indywidualne lub dla mniejszej grupy osób mogą odbywać się w siedzibie Oddziału, a szkolenia grupowe w ustalonej wcześniej, dogodnej lokalizacji. Propozycje szkoleń można zgłaszać pod nr tel. (91) 35 09 700 (721) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: dkapala@pfron.org.pl lub szczecin@pfron.org.pl.

Fot. pfron.org

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

PKO BP zatrudni niepełnosprawnych

Przeczytaj następny

Paweł Hanulak przebiegnie z Rzeszowa do Gdańska

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page