Police: niepełnosprawni wzięli udział w szkoleniu

Bezrobotni oraz poszukujący pracy niepełnosprawni oraz policcy uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej wzięli udział w zorganizowanym w piątek (25 października) szkoleniu, które odbyło się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Szkolenie poprowadzili przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Słuchaczom przekazano m.in. kompleksowe informacje w zakresie praw i wsparcia przysługującego osobom z niepełnosprawnościami, a także o możliwościach uzyskania dofinansowania ze środków PFRON przeznaczonych dla beneficjentów indywidualnych w ramach programu pilotażowego Aktywny Samorząd, dofinansowania do nauki języka migowego, zasad funkcjonowania platformy elektronicznej SOW oraz skorzystania ze wsparcia w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej za pośrednictwem takich instytucji, jak MOPR/PCPR oraz Powiatowe Urzędy Pracy. Omówiono również obowiązujący system orzecznictwa.

Oddział Zachodniopomorski PFRON zachęca osoby z niepełnosprawnościami, podmioty rynku pracy i organizacje pracodawców, których celem jest uzyskanie szczegółowych informacji na temat wsparcia ze środków Funduszu do kontaktu z Oddziałem i umówienia się na szkolenie. Szkolenia indywidualne lub dla mniejszej grupy osób mogą odbywać się w siedzibie Oddziału, a szkolenia grupowe w ustalonej wcześniej, dogodnej lokalizacji. Propozycje szkoleń można zgłaszać pod nr tel. (91) 35 09 700 (721) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: dkapala@pfron.org.pl lub szczecin@pfron.org.pl.

Fot. pfron.org

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

PKO BP zatrudni niepełnosprawnych

Przeczytaj następny

Paweł Hanulak przebiegnie z Rzeszowa do Gdańska