Police: orzeczenia o niepełnosprawności i karty parkingowe przedłużone

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Policach poinformował o przedłużeniu ważności wydanych na czas określony orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Dłużej ważne będą również karty parkingowe.

Orzeczenie, którego ważność upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie przepisów dot. zapobiegania epidemii koronawirusa (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie, którego ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie przepisów (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Termin ważności kart parkingowych jest wydłużony zgodnie z wydłużeniem terminu ważności orzeczenia wg. wytycznych jak wyżej.

Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy, co oznacza, że nie trzeba w tym celu składać dodatkowych wniosków.

Źródło: policki.pl; fot. Pixabay

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Jest wsparcie dla niepełnosprawnych, którzy utracili możliwość opieki w placówce rehabilitacyjnej

Przeczytaj następny

Wydłużono terminy programów wsparcia osób niepełnosprawnych