Police: otwarto Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych

Uroczystość otwarcia RCWON

Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych przy ul. Korczaka w Policach jest już otwarte. Skorzystać z niego będą mogli mieszkańcy czterech powiatów szczecińskiego obszaru metropolitarnego tj. Szczecina, powiatu polickiego, powiatu gryfińskiego oraz powiatu stargardzkiego.

W ramach inwestycji przebudowany został budynek, gdzie swego czasu mieścił się Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Policach. W ramach prac remontowych wymieniono m.in. stolarkę okienną, instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną oraz alarmową. Wokół obiektu przygotowano miejsca parkingowe oraz wykonano podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, jak również przestrzeń rekreacyjną.

W Regionalnym Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych ma ruszyć Dom Wspierany (12 miejsc) oraz Dzienny Dom Pomocy (30 miejsc). Obiekt będzie czynny w godz. 8:00-16:00. Dla osób korzystających ze wsparcia będą przygotowywane dwa posiłki dziennie – śniadania oraz obiady. Placówka jest bezpłatna, należy jednak spełnić kryterium dochodowe.

W uroczystym otwarciu RCWON wzięli udział wojewoda zachodniopomorski, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, zarządu powiatu polickiego, reprezentanci partnerów projektu oraz licznie zaproszeni goście.

Fot. Gracjan Broda/dziennikpolicki.pl

Reklama:

Przeczytaj poprzedni

Police: amazonki edukowały mieszkańców nt. raka piersi

Przeczytaj następny

Stowarzyszenie Amicus realizuje cykl warsztatów dla młodzieży z SOSW Nr 1 w Policach

Keyboard Shortcuts

g then h→ homeGo to front page
g then l→ loginGo to login page
g then d→ dashboardGo to admin dashboard
g then c→ commentGo to comment edit page
g then t→ themesGo to themes page
g then p→ pluginsGo to plugins page
g then u→ usersGo to users page
g then s→ settingsGo to settings page
?→ helpToggle the help area
/→ searchFocus the search box
d→ debugToggle the debug bar
r→ reloadReload the current page
e→ editEdit current post
p then a→ post allAll post listing
p then n→ post newCreate new post
Shift + p then a→ page allAll page listing
Shift + p then n→ page newCreate new page